Systémy poradenstva a riadenia

/, špeciálna/Systémy poradenstva a riadenia

Systémy poradenstva a riadenia

Ponúkame vám systémy Consulting-Management

 • riadenie kvality podľa požiadaviek ISO 9001
 • environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek ISO 14001
 • riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa požiadaviek ISO 18001
 • riadenie bezpečnosti potravín podľa požiadaviek ISO 22000
 • HACCP bezpečnosť potravín
 • Všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií podľa ISO / IEC 17025

Pre tieto systémy ponúkame nasledujúce služby:

 • audity:
  • počiatočné – posúdenie súladu vašej spoločnosti s požiadavkami normy
  • interná štúdia vybraných systémov vo vašej spoločnosti
  • pred certifikáciou – štúdie o tom, či systém, ktorý ste vytvorili, spĺňa požiadavky normy pred vykonaním certifikačného auditu
 • Poradenstvo, konzultácie a pomoc:
  • vybrať najužitočnejší systém / kombináciu systémov pre vašu spoločnosť
  • pri vytváraní potrebnej dokumentácie na implementáciu vybraného systému
  • pri implementácii požiadaviek aplikovaných noriem v praxi vašej spoločnosti
  • ako implementovať vybraný systém vo vašej spoločnosti
  • auditov a vnútorného overenia použitého systému
 • príprava:
  • top management
  • ktorí vytvoria a spracujú dokumentáciu pre vybrané systémy
  • vnútorných audítorov pre vybrané systémy
  • predstaviteľov riadenia
  • podľa účelu – podľa potrieb vašej spoločnosti, pokiaľ ide o vybraný systém

 

By | 2018-08-18T08:18:49+04:30 máj 5th, 2018|Produkty a Služby, špeciálna|Komentáre vypnuté na Systémy poradenstva a riadenia